top of page
385.cam C sq.jpg

Demonstratieproject BMCC

Na 50 jaar voldeed het oude congresgebouw in Stad Brugge niet meer aan de hedendaagse comfortvereisten. Er werd daarom beslist om het oude gebouw te slopen en op dezelfde locatie, in het verlengde van de vernieuwing van ’t Zand en de Vrijdagmarkt, een gloednieuw gebouw te realiseren. Dit nieuwe Beurs-, Meeting- en Congrescentrum (BMCC) zal, als alles volgens plan verloopt, de deuren openen in januari 2022. Ondertussen zijn de werken volop aan de gang.

nieuwe-gebouw.png

Het gelijkvloers van het gebouw beslaat een totale oppervlakte van 4.500m² en is perfect voor beurzen, grotere publieksevents, en zelfs concerten. Het wordt een ruimte met veel daglicht.

 

Het congresgedeelte op de bovenverdiepingen zal plaats bieden aan meetings en congressen van 10 tot 510 deelnemers. Het gebouw is ingericht volgens het “driestoelenprincipe”: er is plaats voor elke congresdeelnemer in de plenaire ruimte, in de cateringruimte en in een break-outruimte.

In het gekozen ontwerp zijn alle gewenste voorzieningen beschikbaar: een plenaire zaal met onder meer een telescopische tribune voor 510 personen, een ruime foyer, poster areas, twaalf moduleerbare break-outs en een cateringruimte op de bovenste verdieping met een prachtig zicht op de historische binnenstad van Brugge. De Stad Brugge zal het BMCC zelf uitbaten.

Het gebouw heeft een 'bijna-energie-neutraal' karakter, omvat duurzame materiaalkeuzes met o.a. een groendak en duurzame bouwmaterialen, en is energie/water-efficiënt met duurzame elektriciteitsvoorzieningen zoals zonnepanelen en gebruik van hemelwater voor het sanitair.

385.cam K lucht (1).png

Innovatieve verwarmings- en koelingsinstallatie

Vier temperatuurregimes

Een vaak voorkomend probleem in dergelijke gebouwen is dat sommige ruimtes in het gebouw een ‘koelvraag’ hebben, terwijl er net in andere delen en op hetzelfde moment een ‘warmtevraag’ is. Hoe combineer je beide vragen en blijf je toch energie-efficiënt?

Binnen het TERTS-project demonstreert Stad Brugge in het nieuwe gebouw een systeem met vier temperatuurregimes om aan te tonen dat het mogelijk is om met zo'n combinatie van diverse temperaturen snel te reageren op een wisselende bezetting. Het gaat om volgende regimes:

  • Hoge temperatuur - verwarming: 70/50

  • Lage temperatuur - verwarming: 40/35

  • Hoge temperatuur - koeling: 15/17

  • Lage temperatuur - koeling: 7/12

Voor de verschillende temperatuurregimes zijn diverse afgiftesystemen nodig: Vloerverwarming, luchtbatterijen, koelbalken, convectoren, …

De hoge temperatuur - verwarming en lage temperatuur - koeling worden voorzien via ketels en koelmachines/dry coolers. Voor de lage temperatuur - verwarming en hoge temperatuur - koeling wordt zoveel mogelijk ingezet op hernieuwbare energie via een warmtepomp en een BEO-veld. 

De warmtepomp werkt via een systeem van twee buffervaten en is een geschikt systeem om de wisselende vraag op te vangen. Op momenten met gelijktijdige warmte- en koudevraag levert de warmtepomp via het koude vat koude aan de koudevragers en via het warme vat warmte aan de warmtevragers.

Koppelingen tussen de verschillende regimes is voorzien om een optimaal rendement, optimale werking en de prestaties te waarborgen en het aandeel hernieuwbare energie te maximaliseren.

Door deze technische installatie is het bijvoorbeeld mogelijk om de poorten van het gegouw tot een uur voor de start van een evenement open te laten staan en toch, dankzij de snelle inzet van het hoge temperatuurregime, ervoor te zorgen dat het overal binnen warm is bij de start van het event. Met een laag temperatuursysteem is dit bijvoorbeeld niet mogelijk. 

 

Wat nieuw en innoverend is aan dit systeem is de optie om snel te reageren op het flexibel gebruik van het gebouw en toch zo maximaal mogelijk in te zetten op hernieuwbare energie. 

temperatuursysteem01.jpg
temperatuursysteem02_edited.jpg

Simulatiesoftware (digital twin)

Naast de fysieke installatie wordt ook geïnvesteerd in simulatiesoftware om doorheen het gebouw een constante simulatie van het HVAC systeem te kunnen doen en zo een flexibele optimalisatie te garanderen. 

Dit softwaresysteem simuleert hoe de installatie zich gedraagt bij het integreren van hernieuwbare energiebronnen en door ze vervolgens te ontwerpen aan variabele omstandigheden zoals het weer, zaalbezetting, etc.  Dit kan al in de ontwerpfase, maar zal ook tijdens de exploitatie van het gebouw gebruikt worden om na te gaan of de systemen zo optimaal mogelijk werken. Voordeel van deze software is dat verschillende instelingen en optimaliseringsmogelijkheden vooral in een virtuele omgeving gesimuleerd en getest kunnen worden voor de implementatie. 

Meer informatie over deze simulatiesoftware: Hysopt.com

Toepasbaarheid KMOs/MKBs

Deze techniek kan worden toegepast  in hotels, feestzalen of eventlocaties.  Als er geen evenement is , kan er op hoge temperatuur gekoeld (hernieuwbaar) en op lage temperatuur verwarmd worden (constante temperatuur, basislast met minimale bezetting). 

 

Als er echter veel passage is, verandert de situatie en kan het snel (te) warm of koud worden. Dan moeten er gekoeld of verwarmd worden met actieve energie.  Dan lukt niet meer met hernieuwbare energie dus dan moet er snel kunnen worden overgeschakeld:  de basislasten worden ingevuld met hernieuwbare energie, de variatie in het gebruik van het gebouw dan weer met actieve verwarming en koeling.  

De meerkost hier tov een klassieke verwarming-koeling is het toevoegen van die lage temperatuur - verwarming en hoge temperatuur - koeling (het toevoegen van het hernieuwbare deel aan actieve verwarming/koeling).

bottom of page