top of page

TERTS - Interreg Vlaanderen-Nederland

Het TERTS-project is één van de projecten die gefinancierd worden binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland.

De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei.

Meer info: www.grensregio.eu

Het project ontvangt ook nog financiering vanuit volgende organisaties:

cofin logo's aaneen.jpg
bottom of page