top of page

Project partners

WVI_LOGO_ZWARTA4.jpg

WVI

WVI is een dienstverlenende vereniging die gemeenten bijstaat bij het vervullen van hun taken, o.a. in energie en klimaat. Ze zijn actief in 54 West-Vlaamse gemeenten (BE).

rol in TERTS

WVI biedt een energiecoach voor de tertiaire sector aan in 5 gemeenten van de CoM2020 groep Noord-West-Vlaanderen. Via energiescans in minimum 60 bedrijven, wil WVi 5 bedrijven vinden die via een subsidiereglement investeren in innovatieve technieken voor energie-efficiëntie en/of hernieuwbare energie. WVI is projectverantwoordelijke voor dit Europese project.

StadBrugge_CMYK.jpg

Stad Brugge

Brugge is de hoofdstad en grootste stad van de provincie West-Vlaanderen (BE). Het historisch centrum is als middeleeuwse stad opgenomen op de werelderfgoedlijst UNESCO.

rol in TERTS

Voor stad Brugge zal als demonstratieproject binnen TERTS de energie-efficiente toepassingen binnen het nieuwe BMCC meegesubsidieerd worden. Zo maken ze  de mogelijkheden van duurzame renovatie voor de sector toonbaar via een demoproject en zullen ze, bij uitbreiding, de best practices van hun partners kunnen tonen. De stad Brugge zal advies en begeleiding op maat kunnen aanbieden en zal sterk inzetten op sensibilisatie en het ter beschikking stellen van laagdrempelige informatie.

Logo_VIERNULVIER.png

Viernulvier

Het Feestlokaal van Vooruit (Viernulvier) is een historisch zalencomplex in Gent (BE). Momenteel is het een kunstencentrum dat een podium biedt aan diverse kunstdisciplines.

rol in TERTS

In Viernulvier wordt binnen TERTS als demoproject geïnvesteerd in een intelligente dampkap met warmterecuperatie en een slimme voorspellende regeling HVAC. Dit project wordt gedemonstreerd aan horecazaken en organisatoren van evenementen. Viernulvier draagt energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie hoog in het vaandel.

Middelburg.jpg

Stad Middelburg

Middelburg is de hoofdstad van de provincie Zeeland (NL). De stad telt meer dan 1150 rijksmonumenten.

rol in TERTS

Gemeente Middelburg is binnen TERTS verantwoordelijk voor het werkpakket rond de demonstratieprojecten en impactmonitoring. Naast hun eigen demosites in Middelburg coöordineren ze ook de andere demo's van de partners en de project partner lights. Daarnaast begeleiden ze ook het toeleidingstraject en de monitoring van de impact van de demonstratieprojecten.

logo_interleuven_cmyk.jpg

Interleuven

Interleuven is een streekontwikkelings-intercommunale die in tal van domeinen in dienst staat van 30 gemeenten van het arrondissement Leuven (BE)

Interleuven biedt een energiecoachingstraject (persoonlijke begeleiding) en een klimaattraject (groepsbegeleiding) aan voor kleine ondernemers in de gemeenten Boortmeerbeek, Kortenaken, Oud-Heverlee, Rotselaar, Tervuren en Tremelo. Via deze trajecten bij minstens 70 kleine winkels of zelfstandigen, wil Interleuven 5 ondernemers vinden die via een subsidiereglement wensen te investeren in innovatieve energiemaatregelen.

rol in TERTS

KULEUVEN.PNG

KU Leuven

De Katholieke Universiteit Leuven (BE) is een onderzoeks- en onderwijsinstelling met internationale uitstraling met opleidingen gebaseerd op innovatief onderzoek.

rol in TERTS

KU Leuven, Technologiecampus Gent, is binnen TERTS mede-trekker van het werkpakket dat de innovatieve technieken voor de tertiaire sector analyseert. Bovendien werken ze mee aan de monitoring van deze technieken op de demosites en sites van de project partner lights

ugent.png

Universiteit Gent

Universiteit Gent (BE) is één van de grootste universiteiten in het Nederlandse taalgebied en profileert zich als open, sociaal geëngageerd en pluralistisch.

rol in TERTS

De Universiteit Gent is binnen TERTS enerzijds werkpakketleider voor het werkpakket Communicatie. Anderzijds zijn we binnen het technische luik verantwoordelijk voor de monitoring van de diverse technieken binnen de demosites (en de sites van de project partner lights). We werken ook mee aan de lijst rond innovatieve technieken.

Logo gemeente Goes RGB.jpg

Gemeente Goes

Goes is een gemeente in de provincie Zeeland (NL) met meer dan ca. 38.000 inwoners en met klimaatbeleid waarbij ze ondernemers stimuleren om te verduurzamen (kennisdelen en begeleiden) 

rol in TERTS

Gemeente Goes heeft een klimaatcoördinator in dienst die zorgdraagt voor projecten die energiebesparing en het gebruik van duurzame energie bevorderen. Hij kan brede technische kennis inbrengen over deze onderwerpen. Door middel van begeleiding en kennisdeling wil gemeente Goes binnen TERTS minstens 3 bedrijven vinden die via een subsidiereglement gaan investeren in innovatieve energiemaatregelen.

TUEindhoven.PNG

TU Eindhoven

TU Eindhoven is een technische universiteit gespecialiseerd in wetenschap en technologie (NL)

rol in TERTS

TU Eindhoven is mede-trekker van het werkpakket over de innovatieve technieken. TU Eindhoven focust in dit werkpakket op de energiedata voor adoptie van de technieken. Daarnaast analyseren en modelleren ze ook het gedrag van de mensen in relatie tot deze innovatieve technieken.

definitief_logo_Avans.jpg

Avans

Avans Hogeschool is een kennisinstelling voor onderzoek in de provincie Noord-Brabant (NL).

rol in TERTS

Avans Hogeschool is binnen TERTS de werkpakketleider voor het werkpakket "de analyse van innovatieve technieken voor de doelgroep" met als doel om enerzijds de technisch-economische haalbaarheid van innovatieve technieken specifiek voor de doelgroepbedrijven (DGB's) te bepalen en anderzijds de DGBs te sensibiliseren om die technieken ook daadwerkelijk te implementeren. Avans is, in samenwerking met KU Leuven, de coördinator van dit werkpakket. Daarnaast verricht Avans inhoudelijke projectactiviteiten ten aanzien van innovatieve zonnetechnieken en technische bedrijfskunde.

Urban Life
SMB_logo2.png

Stichting Monumentenbezit

SMB is een landelijke beheersorganisatie voor monumenten en/of cultuurhistorisch waardevolle gebouwen (NL).

rol in TERTS

SMB wil de Oostkerk in Middelburg (NL) een nieuwe bestemming geven als evenementenlocatie, maar daarvoor moet de kerk de hoge energielasten en CO2-uitstoot verminderen. Binnen TERTS zal de Oostkerk innovatieve verduurzamingsmaatregelen op maat doorvoeren en zo als één van de demonstratiesites van TERTS fungeren.

bottom of page