Wie zijn onze doelgroepen?

De tertiaire sector is een zeer ruim gegeven. Daarom maakt TERTS een onderverdeling of subcategorieën aan de hand van het soort energie dat verbruikt wordt, bv. een slager heeft veel koeling nodig tov een kapper die veel warm water gebruikt. Er is uiteraard heel wat overlapping, maar per categorie wordt je (binnenkort) doorverwezen naar de voor jou interessante innovatieve technieken voor energie-efficiëntie.

Horeca

Detailhandel (food & non-food)

Bakkers & slagers

Kappers & schoonheidssalons

Kantoren (vrije beroepen, immo,...)

© TERTS2019 - InterregVLANED