top of page

Overzicht technologieën en technieken

Isolatiematerialen

Wool_insulation_installation.jpg

De vloer, gevels, daken, beglazing kunnen tot warmteverlies leiden. Daarom is het belangrijk om eerst alle isolatieopties goed na te kijken.

Duurzame opwekking

light-bulb-2631864_1920 (1).jpg

Energie (elektriciteit en warmte) opwekken kan je ook zelf via technieken die geen gebruik maken van fossiele brandstoffen. 

HVAC

radiator-250558_1920.jpg

HVAC is een verzamelnaam voor het verwarmen, ventileren en koelen (Heating, Ventilation & Airconditioning). De technieken hiervoor beheersen in woningen en kantoren het binnenklimaat. HVAC dient ook als term voor "luchtbehandeling", waarbij de luchtbehandelingskasten één of meer ventilatoren bevatten die de lucht van buiten aanzuigen.

Verlichting

lamp-3489391_1920.jpg

Verlichting draagt bij aan meerdere doelen: enerzijds het verlichten zelf, anderzijds spelen zaken mee als het creëren van sfeer of zelfs een verhaal. Daarnaast is er ook het kostenaspect

Apparaten (sectorgericht)

espresso-machine-690498_1920.jpg

De verschillende sectoren hebben specifieke instrumenten en die hebben elk hun energiespecificaties.

Energieopslag

batteries-3004318_1920.jpg

Opgewekte duurzame energie kan niet altijd op het juiste moment worden gebruikt. En als er energie nodig is, is het niet altijd het juiste moment om dat op te wekken. Deze disbalans kan worden opgelost door handel en tijdelijke opslag van energie.

Circulariteit

recycle-57136_1920.jpg

TERTS concentreert zich op energieneutraliteit, maar wil ook ruimte laten voor toepassingen uit de duurzame invalshoek van 'circulaire economie'. Via die weg kan het energiegebruik bij de productie van materialen worden verlaagd.

Meettechnieken

electric-948208_1920.jpg

We zetten ook in op meettechnieken, de visualisatie van meetwaarden en benchmarking. Het gaat dan om "monitoring-based commissioning" en displaytechnieken.

Bekijk ook even de quick wins
of maak uw eerste eigen energiescan

button-4203036_1920_edited.jpg

Snelle universele checklist energieverbruik

TERTS survey.PNG

vragenlijst eigen energiescan

(te bespreken nadien met een energiecoach)

bottom of page