top of page

Li-ion batterijen

battery.jpg
 • Li-ion batterijen voor thuisgebruik kunnen een gezin 1/2 tot 1 1/2 dag voorzien van stroom. Een elektrische auto heeft zelfs voor 4 dagen tot een week capaciteit. Een batterij kan overtollige stroom, bv. van een zoone-energiesysteem opslaan en op een gunstig tijdstip weer ter beschikking stellen. 

 • Lokale opslag is interessant als de opbrengst van aan het net geleverde stroom veel lager is dan ingekochte stroom.

Brandstofcellen

brandstofcel.jpg
 • Brandstofcellen zetten waterstof om in elektriciteit (DC) en warmte. Het is eigenlijk een micro-warmtekracht eenheid. Voor het gebruik van aardgas, methanol of mierenzuur, is een katalysator nodig die hier waterstof van maakt. Er zijn twee soorten brandstofcellen die nu commercieel gebruikt worden in de bebouwde omgeving:

 • PEM (polymeer membraan) T = 50-220°C en

 • SOFC (solid oxide) T » 800°C

Toepassing:

 • Met brandstofcellen kan er het hele jaar door elektriciteit opgewekt worden. Met name in de winter wanneer zonnepanelen weinig opbrengst hebben en er een warmtevraag is kunnen ze in de energievoorziening een plaats gaan innemen. Dit kan in bestaande bouw, waar isolatie van de schil maar beperkt mogelijk is, belangrijk worden. Een SOFC wordt continue gebruikt, een PEM kan ook de energievraag volgen.

BEO-veld of WKO (warmte koude opslag)

beoveld.jpg
 • BEO staat voor "boorgat energieopslag". Een BEO-veld, gekoppeld aan een warmtepomp, is een gesloten systeem waarbij energie uit de bodem gehaald wordt om een gebouw te verwarmen of af te koelen.

 • De bodemwarmtewisselaar bestaat uit een aantal kunststof U-lussen die in boorgaten zijn aangebracht (verticale bodem­warmte­wisselaar) of uit kunststoflussen die zijn aange­bracht in sleuven op een diepte van 1 tot 2 meter beneden maaiveld (horizontale bodem­warmte­wisselaar).

 • Dergelijke systemen zijn zeer energie-efficiënt en leiden tot een belangrijke reductie van de CO2-uitstoot, in het geval van een deskundig ontwerp en regeling.

Toepassing:

 • Zowel geschikt voor nieuwbouw als voor renovatie.

 • Vermogens variëren tussen 5 kW en 300 kW

Alternatieve energieopslagvormen

warmtebatterij.png
 • De meeste batterijen gebruiken momenteel lithium-ion accu, maar andere opslagmedia (thermisch, silicum, brandstofcel, zeezout, metalen, zwaartekracht, mierzuur, waterstof, water, CO2 als koudemiddel) komen steeds meer naar voren.

 • Warmtebatterijen: overschot aan energie (bv. uit zonnepanelen) kan in de vorm van warmte worden opgeslagen in een buffervat.

bottom of page