top of page

Wat is TERTS?

Hoe zetten we de tertiaire sector er toe aan om energie-efficiënte maatregelen door te voeren in hun gebouwen?  TERTS wil tegemoet komen aan de nood aan informatie over energietransitie en wil bedrijven begeleiden in de keuze voor innovatieve energie-efficiënte investeringen zodat zij zich op hun kerntaak kunnen blijven toespitsen.

We communiceren uitvoerig naar het ruime publiek, de sector zelf en de betrokken organisaties/overheden. We werken een ontzorgingstraject voor de sector uit en tonen via demonstratieprojecten en goede voorbeelden hoe het anders kan. Het doel is dat andere organisaties dit voorbeeld overnemen.

TERTS focust op de tertiaire sector met als doelgroepen horeca, detailhandel (zoals winkels) en kleine zelfstandigen (kappers, bakkers, boekhouders, enz.).

Daarnaast wil het project de sector op zich ontzorgen vanuit lokale overheden en/of andere actoren (sectorverenigingen) door hen te faciliteren en te stimuleren om een regierol voor de tertiaire sector op te nemen.

INTERREG 3_RGB.jpg

Waarom?

outdoor heaters.jpg

De CO2-uitstoot van MKB/KMO’s in de tertiaire sector is groot en er zijn weinig initiatieven om die te reduceren omdat de doelgroep door kleinschaligheid en diversiteit moeilijk te bereiken is en diverse benaderingen nodig heeft.

 

Kleine(re) bedrijven focussen dan ook begrijpelijk op hun kerntaken en niet op energietransitie.

TERTS wil de sector dus vooral gaan bewustmaken van het potentieel van energietransitie en –efficiëntie en ook aantonen, via demonstratiesites, dat energietransitie in de sector mogelijk is.

Hoe pakken we dit aan?

INFORMEREN

We geven informatie op maat, gericht op de subcategorieën binnen de doelgroep, bij voorkeur via een energiecoach en door een energiescan bij de bedrijven zelf. Want wat interessant is voor een bakker is dat niet voor een boekhouder, en omgekeerd.

ONTZORGEN

We voeren een ontzorgingstraject voor de sector uit door hen te begeleiden in de keuze tussen innovatieve technologieën (dmv een lijst innovatieve technieken per subsector) en door inzicht te geven in o.a.  terugverdieneffect en – periode. Zo kunnen bedrijven zich blijven focussen op hun kerntaak en moeten ze zelf niet op zoek naar wat goede, werkbare innovatieve technieken zijn.

ham-713138_1920.jpg

DEMONSTREREN

We tonen wat werkt door het testen en demonstreren van innovatieve technieken en maatregelen. Zo kan de sector aan de hand van deze resultaten gaan investeren (= multiplicatoreffect). De resultaten en lessons learned worden gedeeld door onze ambassadeurs met pilootprojecten. We bereiken de sector via roadshows aan voorbeeldbedrijven, via open deur momenten bij de demoprojecten en via een digitale marktplaats met concrete goede voorbeelden van early adopters.​

FACILITEREN

We willen graag bereiken dat gemeenten en/of andere actoren zoals brancheorganisaties een regiefunctie opnemen. Zo kunnen deze organisaties zelf alle actoren nodig voor innovatieve investeringen identificeren, enthousiasmeren en overtuigen van de winst gepaard met de investering. Dit willen we bereiken door middel van doelgroeprichtlijnen en een laymans report met tips en tricks. Bedoeling is dat zoveel mogelijk organisaties via een toeleidingstraject hun tertiaire sector ertoe kunnen aanzetten om te investeren in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

Hoe pakken we dit aan?

INFORMEREN

We geven informatie op maat, gericht op de subcategorieën binnen de doelgroep, bij voorkeur via een energiecoach en door een energiescan bij de bedrijven zelf. Want wat interessant is voor een bakker is dat niet voor een boekhouder, en omgekeerd.

BEGELEIDEN

We voeren een ontzorgingstraject voor de sector uit door hen te begeleiden in de keuze tussen innovatieve technologieën (dmv een lijst innovatieve technieken per subsector) en door inzicht te geven in o.a.  terugverdieneffect en – periode. Zo kunnen bedrijven zich blijven focussen op hun kerntaak en moeten ze zelf niet op zoek naar wat goede, werkbare innovatieve technieken zijn.

ham-713138_1920.jpg

DEMONSTREREN

We tonen wat werkt door het testen en demonstreren van innovatieve technieken en maatregelen. Zo kan de sector aan de hand van deze resultaten gaan investeren (= multiplicatoreffect). De resultaten en lessons learned worden gedeeld door onze ambassadeurs met pilootprojecten. We bereiken de sector via roadshows aan voorbeeldbedrijven, via open deur momenten bij de demoprojecten en via een digitale marktplaats met concrete goede voorbeelden van early adopters.​

FACILITEREN

We willen graag bereiken dat gemeenten en/of andere actoren zoals brancheorganisaties een regiefunctie opnemen. Zo kunnen deze organisaties zelf alle actoren nodig voor innovatieve investeringen identificeren, enthousiasmeren en overtuigen van de winst gepaard met de investering. Dit willen we bereiken door middel van doelgroeprichtlijnen en een laymans report met tips en tricks. Bedoeling is dat zoveel mogelijk organisaties via een toeleidingstraject hun tertiaire sector ertoe kunnen aanzetten om te investeren in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

bottom of page