top of page
  • TERTS

TERTS Slotconferentie : uitnodiging

Updated: Feb 24, 2022

Het Interreg Vlaanderen-Nederland project TERTS heeft als doel om het duurzame energiegebruik in de tertiaire sector (horeca, detailhandelaars en kleine zelfstandigen) te stimuleren. Dat gebeurt door innovatieve energietechnieken te demonstreren in de vijf pilootprojecten in Brugge (BMCC), Gent (Voo?uit) en Middelburg (Oostkerk, Koepoort en het Palet). Daarnaast wordt er ook ingezet op de begeleiding van de KMO/MKB’s om tot duurzame investeringen te komen.


Na vier jaar loopt het project op zijn einde.Op maandag 14 maart stellen we onze resultaten voor, staan we stil bij de struikelblokken en werpen we een blik op de toekomst.

Het programma:


· 13.30 - 14.00 uur: Ontvangst met koffie


· 14.00 – 14.30 uur: Wat hebben we geleerd?

We schetsen hoe het project verlopen is en welke kennis en conclusies belangrijk zijn om mee te nemen in toekomstige gelegenheden. Daarnaast wordt er ook stilgestaan bij de valkuilen in het verhaal.


· 14.30 – 15.30 uur: Onze demonstratieprojecten

Binnen TERTS werden 5 gebouwen in Vlaanderen en in Nederland geselecteerd als pilootprojecten, waar verschillende innovatieve technieken werden geïnstalleerd om ze duurzamer en energie-efficiënter te maken. We presenteren het eindresultaat aan de hand van beeldmateriaal en lichten de technieken toe.


· 15.45 – 16.30 uur: Panelgesprek

De energietransitie binnen de tertiaire sector is geen vanzelfsprekend verhaal. Er zijn heel wat uitdagingen en struikelblokken om rekening mee te houden. Samen met vertegenwoordigers van de KMO/MKB's en de overheidssector gaan we in gesprek over de mogelijkheden voor de toekomst.


· 16.30 – 16.45 uur: Early adopter award

Enkele KMO/MKB's waren nauw betrokken bij TERTS en hebben geïnvesteerd in duurzame technieken. Eén van hen zal daarvoor een award in ontvangst nemen en zijn/haar traject kort toelichten.


· 16.45 – 18.30 uur: Netwerkreceptie & rondleiding in het BMCC

We sluiten af met netwerkreceptie waar de aanwezigen eindelijk fysiek met elkaar in gesprek kunnen gaan en hun bevindingen kunnen delen. Wie interesse heeft kan ook een rondleiding krijgen in het BMCC en zo de innovatieve technieken zelf aanschouwen.Iedereen is welkom, maar het event is in de eerste plaats gericht op sectororganisaties, installateurs, vertegenwoordigers van steden en gemeenten, beleidsmakers en de ondernemers zelf.
45 views0 comments

Comments


bottom of page