top of page
  • TERTS

TERTS heeft een logo

Elk project heeft een goed ogend en opvallend logo nodig, naar herkenbaarheid en identiteit. Ook TERTS liet een logo ontwikkelen met verwijzing naar de Interreg Vlaanderen-Nederland ondersteuning, de subsidies via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en dan de naam zelf: met een nadruk op de "E" van energie én het innovatieve karakter van het project (de 'ideeënlamp').
16 views0 comments

Comments


bottom of page