Deze technieken zijn voor de detailhandel (non-food) het meest relevant. Maar je kan ook onderaan een overzicht van ALLE innovatieve technieken bekijken.

Verlichting

Verlichting draagt bij aan meerdere doelen: enerzijds het verlichten zelf, anderzijds spelen zaken mee als het creëren van sfeer of zelfs een verhaal. Daarnaast is er ook het kostenaspect

© TERTS2019 - InterregVLANED