Deze technieken zijn voor voedingswinkels het meest relevant. Maar je kan ook onderaan een overzicht van ALLE innovatieve technieken bekijken.

HVAC

HVAC is een verzamelnaam voor het verwarmen, ventileren en koelen (Heating, Ventilation & Airconditioning). De technieken hiervoor beheersen in woningen en kantoren het binnenklimaat. HVAC dient ook als term voor "luchtbehandeling", waarbij de luchtbehandelingskasten één of meer ventilatoren bevatten die de lucht van buiten aanzuigen.

Isolatiematerialen

De vloer, gevels, daken, beglazing kunnen tot warmteverlies leiden. Daarom is het belangrijk om eerst alle isolatieopties goed na te kijken.

Verlichting

Verlichting draagt bij aan meerdere doelen: enerzijds het verlichten zelf, anderzijds spelen zaken mee als het creëren van sfeer of zelfs een verhaal. Daarnaast is er ook het kostenaspect

Duurzame opwekking

Energie (elektriciteit en warmte) opwekken kan je ook zelf via technieken die geen gebruik maken van fossiele brandstoffen. 

© TERTS2019 - InterregVLANED