Deze technieken zijn voor restaurants het meest relevant. Maar je kan ook onderaan een overzicht van ALLE innovatieve technieken bekijken.

Verlichting

Verlichting draagt bij aan meerdere doelen: enerzijds het verlichten zelf, anderzijds spelen zaken mee als het creëren van sfeer of zelfs een verhaal. Daarnaast is er ook het kostenaspect

Apparaten (sectorgericht)

De verschillende sectoren hebben specifieke instrumenten en die hebben elk hun energiespecificaties.

© TERTS2019 - InterregVLANED